SUSITARIMAS DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS FINANSAVIMO SUTARTIES NR. FS-2023/53 PAKEITIMO

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2022

Lietuvos Kyokushin Karate federacijos plėtojimo programa 2020-2029

2022 finansinių ataskaitų rinkinys

2023 06 11 LKKF PREZIDIUMO POSEDZIO PROTOKOLAS 2023 metų jaunučių, jaunių ir jaunimo rinktinių, bei susugusiųjų moterų vykstančių dalyvauti į atrankos turnirą tvirtinimas

2023 metų suaugusiųjų rinktinės pradėjusios pasirengimą pasaulio čempionatui tvirtinimas

2023 metų suaugusiųjų rinktinės vykstančios į Europos čempionatą Geteborgo m. Švedija tvirtinimas

2023 06 26 LKKF PREZIDIUMO POSEDZIO PROTOKOLAS dėl suaugusiųjų rinktinės į PČ

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

2023 m. aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirtas finansavimas, 1 pusmečio ataskaita R0198

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo 2021 m. metinė ataskaita

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO METINĖ ATASKAITA

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO 2 PUSMEČIO ATASKAITA

2022-10-10 LKKF PREZIDIUMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-03-07 LKKF PREZIDIUMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO 1 PUSMEČIO ATASKAITA

Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinys 2020

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo 2020 m. metinė ataskaita

LKKF AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

2020-11-06 PREZIDIUMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO 2 PUSMEČIO ATASKAITA

2020-02-23 PREZIDIUMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020 I PUSMEČIO AUKŠTO MEISTRIŠKUMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA

2019 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2019 m. PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO 2 PUSMEČIO ATASKAITA

2019 m. PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO 1 PUSMEČIO ATASKAITA

2019 pasaulio čempionatu suaugusiųjų rinktinės

2019 metų U-16, U-22 ir U-20 rinktinės

2020 LKKF programos projektas

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

LKKF ETIKOS KODEKSAS

LKKF ĮSTATAI

2019 LKKF programos projektas

2018-2027 Lietuvos Kyokushin karate federacijos plėtojimo programa

Varžybų saugumo taisyklės

Rinktinių sudarimo kriterijai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų suaugusiųjų ir jaunių rinktinės

2018 metų U-16, U-22 ir absoliučios kategorijos rinktinės

2017 metų U-16, U-22 rinktinės

2017 metų U-18 ir suaugusiųjų rinktinės

2016 metų U-16, U-22 ir absoliučios kategorijos rinktinės

2016 metų U-18 ir suaugusiųjų rinktinės

2015 metų U-18 ir suaugusiųjų rinktinės

2015 metų U-16, U-22 rinktinės